Seznamte se s naším týmem profesionálů

JUDr. Jan Malý

JUDr. Jan Malý je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde získal magisterský titul v roce 2000 a titul doktora práv v roce 2003. Od samého počátku své kariéry se věnuje a zaměřuje především na oblast obchodně-závazkových vztahů.

V roce 2010 úspěšně složil před Ministerstvem spravedlnosti ČR zkoušku insolvenčního správce a téhož roku založil v Advokátní kanceláři Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. specializovaný insolvenční tým složený z odborníků na insolvenční právo. V roce 2013 složil zkoušky pro insolvenčního správce se zvláštním povolením. V roce 2019 tuto pozici úspěšně obhájil.

Zároveň je JUDr. Jan Malý ohlášeným společníkem společnost VPI CZ, v.o.s. = Vše pro insolvenci.

judr. jan maly

JUDr. Jiří Hartmann

JUDr. Jiří Hartmann je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1987 získal titul doktora práv. Absolvoval stáž ve Velké Británii, Spojených státech amerických a v Austrálii. Od počátku své kariéry se věnuje advokacii a jeho praxe se zaměřuje na obchodní právo, fúze a akvizice, finanční a bankovní právo, úpadkové právo a likvidace.

JUDr. Hartmann je zakládajícím členem Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. založené v roce 1990, která v krátké době po svém vzniku zaujala rozsahem poskytovaných právních služeb významné místo v České republice.

Advokátní kancelář patří dnes, díky odbornosti, počtu advokátů a dalších právních odborníků, na přední místo advokátních služeb na českém trhu.

Dále je členem Odvolací kárné komise České advokátní komory a působí i v řadě představenstev a dozorčích rad akciových společností. 

judr. jiri hartman

Mgr. Ivo Müller

Mgr. Ivo Müller je insolvenční specialista v konkurzním oddělení v týmu VPI CZ, v.o.s.

Disponuje bohatými zkušenostmi nejenom s konkursními řízeními dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ale i zkušenostmi z konkursních řízení dle zákona 321/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání. Za účinnosti tohoto zákona působil dlouhá léta jako správce konkursní podstaty.

mgr. ivo muller

Mgr. Michaela Müllerová

Mgr. Michaela Müllerová je insolvenční specialista v sekci oddlužení v  týmu VPI CZ, v.o.s.

Přes svůj mladý věk je osobou s již bohatými zkušenostmi v řízení o oddlužení fyzických osob.

mgr. michaela mullerova


Mgr. Ivan Brambaški

Mgr. Ivan Brambaški je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde získal magisterský titul v roce 2001. Po absolvování koncipientské praxe s generálním zaměřením se v roce 2005 stal advokátem.
Ve své praxi se věnuje primárně agendě obchodněprávních vztahů, právu občanskému a současně právu úpadkovému. Hovoří plynně anglicky a rusky. V rámci insolvenčních řízení má široké zkušenosti se zastupováním klientů jak na straně úpadce, tak na straně věřitelské.


Romana Dvořáčková, Dis.

Romana Dvořáčková je projektová manažerka týmu VPI CZ, v.o.s.
Pro tým VPI CZ, v.o.s. zajišťuje organizační a ekonomický chod týmu.


Support v likvidacích

Bc. Jana Novotná, Dis.
Martina Kührová
Darina Flosová
Viktorie Seidlová