Spolupráce Se subjekty v oblasti insolvencí

Vedení insolvenčních řízení vyžaduje úzkou spolupráci s dalšími subjekty s bohatými zkušenosti v oblasti insolvencí. Bude se jednat o subjekty poskytující své služby v oblasti vedení účetnictví velkých podniků, daňové poradenství velkých podniků, s bohatými zkušenostmi v oblasti oceňování podniků a jejich složek a v neposlední řadě subjektů se znalostmi a zkušenosti v oblasti zprostředkování prodejů větších podniků zejména výrobních celků.

Komplexní síť služeb

Spolupráce se zmíněnými subjekty má letitou oporu v Advokátní kanceláři Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o., neboť díky spolupráci s partnerskými subjekty dokázala advokátní kancelář vybudovat komplexní síť služeb pro svoje klienty. Rovněž je kancelář aktivním členem nadnárodního sdružení ABL (Alliance of Business Lawyers.)

Chcete vědět více?

Rovněž zástupci Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o., jsou aktivními členy několika významných institucí a jejich odborných sekcí. Více se dozvíte na www.hjf.cz