Koplexní služby

Činnost zřízené VPI CZ, v.o.s. představuje v rámci vedení insolvenčních řízení úzkou spolupráci s dalšími subjekty s bohatými zkušenosti v oblasti insolvencí a likvidací. Bude se jednat o subjekty poskytující své služby v oblasti vedení účetnictví velkých podniků, daňové poradenství velkých podniků, s bohatými zkušenostmi v oblasti oceňování podniků a jejich složek a v neposlední řadě subjektů se znalostmi a zkušenosti v oblasti zprostředkování prodejů větších podniků zejména výrobních celků.

Spolupráce s dalšími subjekty je klíčová

Spolupráce se zmíněnými subjekty má letitou oporu v Advokátní kanceláři Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o., neboť díky spolupráci s partnerskými subjekty dokázala advokátní kancelář vybudovat komplexní síť služeb pro svoje klienty. Rovněž je kancelář aktivním členem nadnárodního sdružení ABL (Alliance of Business Lawyers)

Z insolvenčního řízení vytěžíme maximum

VPI CZ, v.o.s. je schopna zajistit, díky historické tradici, zkušenostem a komplexní síti spolupracujících subjektů, rychlé, vysoce profesionální a zákonné provedení insolvenčních řízení s maximální možnou výtěžností pro věřitele. V tomto ohledu je VPI CZ, v.o.s. připravena poskytnout své služby i v oblasti tvorby reorganizačního plánu, tedy v oblasti tvorby základních podmínek pro revitalizaci podnikatelských subjektů formou reorganizace.