Historie Jsme tu pro vás již tři desetiletí

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. je tradiční česká kancelář poskytující kvalitní, prakticky orientovanou právní službu významným klientům v soukromé i veřejné sféře. Během třech desetiletí své existence shromáždila know-how, které je svým rozsahem i kvalitou v českém prostředí unikátní. Právem se advokátní kancelář řadí mezi vedoucí kanceláře v poskytování právních služeb na českém trhu.

VPI CZ, v.o.s.

Kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. se může pyšnit dlouholetými zkušenostmi v oblasti úpadkového práva. Již od samého počátku historie úpadkového práva se advokáti, Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o., aktivně podíleli na zákonném řešení procesu úpadku malých, středně velkých i velkých společností.

Nikoliv nevýznamnou skutečností v historii výkonu správců konkurzních podstat je i fakt, že veškerá konkurzní řízení, vedená advokáty Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o., byla řízení zákonná bez jakýchkoliv procesních pochybení a především bez jakýchkoliv podezření z nezákonnosti vedení řízení. Tento fakt jasně poukazuje na profesionalitu a dlouholetou zkušenost, kterou advokátní kancelář má v oblasti úpadkového práva.  Díky dlouhé historii správcovství v Advokátní kanceláři Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. bylo automatické, že tuto svoji činnost v oblasti úpadkového práva bude realizovat i po ukončení účinnosti zákona č. 321/1991Sb. (zákon o konkurzu a vyrovnání).