Profesionalizace insolvenčních správců

Nový insolvenční zákon, účinný od 1.1.2008, si vyžádal další profesionalizaci, nyní již insolvenčních správců, a to především tím, že po uplynutí přechodného období vyžadoval a stále vyžaduje pro výkon insolvenčního správce složení příslušné odborné zkoušky, která svým rozsahem odpovídá zkouškám advokátním či zkouškám daňových poradců. Zkoušky insolvenčních správců se skládají z prověrek znalostí inslovenčního práva, civilního práva, pracovního práva, znalosti účetnictví, daňových předpisů a základů vedení podniku. Zkušebními komisaři jsou zástupci justice, exekutorské komory a komory daňových poradců.

Jsme insolvenční správci se zvláštním povolením

Zkoušku pro insolvenčního správce se zvláštním povolením má tedy díky extrémní náročnosti jen několik insolvečních správců v ČR. Předmětem zkoušky pro insolvenčního správce se zvláštním povolením je odborná detailní znalost předpisů kapitálového trhu se zaměřením na likvidaci a úpadek účastníků kapitálového trhu, rovněž znalost insolvenčního práva se zaměřením na oblast reorganizace, a znalost hospodaření velkých podniků a jejich kontroly. Zkušebními komisaři jsou zástupci ministerstva spravedlnosti, ČNB, justice a komory insolvenčních správců.

Vedle zkoušky insolvenčního správce a po uplynutí příslušné doby praxe výkonu této funkce, je možné složit i zkoušku insolvenčního správce se zvláštním povolením. Tato funkce opravňuje k výkonu činnosti insolvenčního správce velkých podniků (čistý obrat, dle zvláštního předpisu, nad 50 mil. nebo počet zaměstnanců nad 50), k výkonu činnosti správce při reorganizacích a k výkonu činnosti insolvenčního správce vybraných finančních institucí jakými jsou banky, družstevní záložky, pojišťovny či zajišťovny. Jelikož se v tomto případě jedná o zkoušky velice náročné, absolvuje je jen malé procento uchazečů.

„JUDr. Jan Malý dlouhodobě vede v rámci Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o., vytvořený insolvenční tým, který na počátku roku 2021 spravoval více jak 250 insolvenčních řízení, ať již ve formě oddlužení, nebo ve formě konkurzu a zhruba 800 případů likvidací obchodních korporací. Předmětný insolvenční tým vedle insolvenčního správcovství, má rovněž bohatou zkušenost v poskytování právních služeb pro své klienty, při řešení úpadkových situací, ať již na straně dlužnické, tak na straně věřitelské.

Z nejvýznamnějších insolvenčních řízení, které spravoval insolvenční tým advokátní kanceláře, bylo konkurzní řízení na majetek společnosti DAP Provmex a.s., čelní společnost na trhu se vzduchotechnikou, kde insolvenční správce spravoval majetek přesahující hodnotu 60 mil. Kč. V daném případě insolvenční správce dosáhl uspokojení nezajištěných věřitelů přesahující 27% a zajištěných věřitelů přesahujících 34%. Zhruba ve stejném rozsahu zpeněžoval insolvenční správce majetek u stavební společnosti Nevšímal, a.s. Rovněž insolvenční správce vymáhá v insolvenčním řízení společnosti KRATOLIA Trade a.s., výrobce pohonných hmot, po finanční správě částku v hodnotě 60 mil. Kč. Taktéž se společnost VPI CZ, v.o.s. účastní kontroly reorganizace společnosti CEREPA a.s., papírny v okrese Pelhřimov.

Dceřiná společnost Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.: HJF Insolvenční s.r.o.

S ohledem na dlouhodobou historii v poskytování právních služeb v oblasti insolvence se Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. přizpůsobila výše uvedeným podmínkám a jeden z partnerů advokátní kanceláře, JUDr. Jan Malý, prošel předmětnými zkouškami a stal se osobou oprávněnou vykonávat činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením. Logickým vyústěním dlouholeté tradice bylo založení dceřiné společnosti advokátní kanceláře, společnosti s ručením omezeným HJF Insolvenční. Tato společnost je jedním ze zakládajících společníků VPI CZ, v.o.s. = Vše pro insolvenci.