Tyche Investment Holding SE

26. 6. 2023 | Oznámení likvidátora o prohlášení akcií za neplatné

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 27.03.2023 s č. j. 85 Cm 801/2023- 3 bylo rozhodnuto o zrušení společnosti Tyche Investment Holding SE v likvidaci, IČO 06772269, se sídlem Na Folimance 2155/15, Praha 2 - Vinohrady, 12000, a zároveň byla nařízena její likvidace. Stejným rozhodnutím byla likvidátorem společnosti Tyche Investment Holding SE v likvidaci jmenována společnost VPI CZ, v.o.s., IČ 030 07 740, se sídlem Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8 – Karlín.

Dne 12.6. 2023 zveřejnil likvidátor opakovanou výzvu všem akcionářům společnosti Tyche Investment Holding SE v likvidaci k předložení a odevzdání jejich listinných akcií této společnosti, jelikož po zveřejnění první výzvy nebyly dosud předloženy a odevzdány veškeré akcie společnosti. Akcionáři byli zároveň poučeni o důsledcích nepředložení akcií, zejména že včas nepředložené akcie budou prohlášeny za neplatné.

Vzhledem k tomu, že ani přes opakovanou výzvu a poučení v ní uvedené nebyly k dnešnímu dni likvidátorovi předloženy ani odevzdány žádné akcie společnosti Tyche Investment Holding SE v likvidaci, oznamuje likvidátor, že všechny akcie společnosti Tyche Investment Holding SE v likvidaci, tedy 20 kusů akcií o nominální hodnotě ve výši 153.240,- Kč (nominální hodnota jedné akcie v EUR: 6.000,-€), byly prohlášeny za neplatné.

Dne 23.05.2023

VPI CZ, v.o.s