TOVENYS a.s.

27. 2. 2023 | Oznámení likvidátora o prohlášení akcií za neplatné

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 08.12.2022 č. j. 85 Cm 2823/2022- 3 bylo rozhodnuto o zrušení společnosti TOVENYS a.s. v likvidaci, IČO 28999568, se sídlem Na poříčí 1047/26, Praha 1 - Nové Město, 11000, a zároveň byla nařízena její likvidace. Stejným rozhodnutím byla likvidátorem společnosti TOVENYS a.s. v likvidaci jmenována společnost VPI CZ, v.o.s., IČ 030 07 740, se sídlem Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8 – Karlín.

Dne 14.2.2023 zveřejnil likvidátor opakovanou výzvu všem akcionářům společnosti TOVENYS a.s. v likvidaci k předložení a odevzdání jejich listinných akcií této společnosti, jelikož po zveřejnění první výzvy nebyly dosud předloženy a odevzdány veškeré akcie společnosti. Akcionáři byli zároveň poučeni o důsledcích nepředložení akcií, zejména že včas nepředložené akcie budou prohlášeny za neplatné.

Vzhledem k tomu, že ani přes opakovanou výzvu a poučení v ní uvedené nebyly k dnešnímu dni likvidátorovi předloženy ani odevzdány žádné akcie společnosti TOVENYS a.s. v likvidaci, oznamuje likvidátor, že všechny akcie společnosti TOVENYS a.s. v likvidaci, tedy 10 kusů akcií o nominální hodnotě ve výši 200 000,- Kč, byly prohlášeny za neplatné.

VPI CZ, v.o.s.