SITTOW a.s.

14. 6. 2021 | Oznámení likvidátora o prohlášení akcií za neplatné

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 01. 10. 2019 s č. j. 85 Cm 2035/2019- 3 bylo rozhodnuto o zrušení společnosti SITTOW a.s. v likvidaci, IČO 27441750, se sídlem Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3, a zároveň byla nařízena její likvidace. Stejným rozhodnutí byla likvidátorem společnosti SITTOW a.s. v likvidaci jmenována společnost VPI CZ, v.o.s., IČ 030 07 740, se sídlem Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8 – Karlín.

Dne 31. 05. 2021 zveřejnil likvidátor opakovanou výzvu všem akcionářům společnosti SITTOW a.s. v likvidaci k předložení a odevzdání jejich listinných akcií této společnosti. Akcionáři byli zároveň poučeni o důsledcích nepředložení akcií, zejména že včas nepředložené akcie budou prohlášeny za neplatné, nebyly dosud předloženy a odevzdány veškeré akcie společnosti. 

Vzhledem k tomu, že ani přes opakovanou výzvu a poučení v ní uvedené nebyly k dnešnímu dni likvidátorovi předloženy ani odevzdány žádné akcie společnosti SITTOW a.s. v likvidaci, oznamuje likvidátor, že všechny akcie společnosti SITTOW a.s. v likvidaci, tedy 10 kusů akcií o nominální hodnotě ve výši 200 000,- Kč, byly prohlášeny za neplatné.