Macau GAME a.s.

18. 3. 2024 | Oznámení likvidátora o prohlášení akcií za neplatné

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 09.08.2023 s č. j. 85 Cm 1991/2023- 3 bylo rozhodnuto o zrušení společnosti Macau GAME a.s. v likvidaci, IČO 25785885, se sídlem Revoluční 1082/8, Praha 1 Nové Město, 11000, a zároveň byla nařízena její likvidace. Stejným rozhodnutím byla likvidátorem společnosti Macau GAME a.s. v likvidaci jmenována společnost VPI CZ, v.o.s., IČ 030 07 740, se sídlem Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8– Karlín

Dne 4.3.2024 zveřejnil likvidátor opakovanou výzvu všem akcionářům společnosti Macau GAME a.s. v likvidaci k předložení a odevzdání jejich listinných akcií této společnosti, jelikož po zveřejnění první výzvy nebyly dosud předloženy a odevzdány veškeré akcie společnosti. Akcionáři byli zároveň poučeni o důsledcích nepředložení akcií, zejména že včas nepředložené akcie budou prohlášeny za neplatné.

Vzhledem k tomu, že ani přes opakovanou výzvu a poučení v ní uvedené nebyly k dnešnímu dni likvidátorovi předloženy ani odevzdány žádné akcie společnosti Macau GAME a.s. v likvidaci, oznamuje likvidátor, že všechny akcie společnosti Macau GAME a.s. v likvidaci, tedy 20 kusů akcií o nominální hodnotě ve výši 1 500 000,- Kč, byly prohlášeny za neplatné.

VPI CZ, v.o.s.