John Lock a.s.

27. 2. 2023 | Oznámení likvidátora o prohlášení akcií za neplatné

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 21.09.2022 č. j. 85 Cm 2094/2021- 16 bylo rozhodnuto o zrušení společnosti John Lock a.s. v likvidaci, IČO 28213998, se sídlem Lešenská 537/4, Praha 8 - Troja, 18100, a zároveň byla nařízena její likvidace. Stejným rozhodnutím byla likvidátorem společnosti John Lock a.s. v likvidaci jmenována společnost VPI CZ, v.o.s., IČ 030 07 740, se sídlem Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8 – Karlín.

Dne 14.2.2023 zveřejnil likvidátor opakovanou výzvu všem akcionářům společnosti John Lock a.s. v likvidaci k předložení a odevzdání jejich listinných akcií této společnosti, jelikož po zveřejnění první výzvy nebyly dosud předloženy a odevzdány veškeré akcie společnosti. Akcionáři byli zároveň poučeni o důsledcích nepředložení akcií, zejména že včas nepředložené akcie budou prohlášeny za neplatné.

Vzhledem k tomu, že ani přes opakovanou výzvu a poučení v ní uvedené nebyly k dnešnímu dni likvidátorovi předloženy ani odevzdány žádné akcie společnosti John Lock a.s. v likvidaci, oznamuje likvidátor, že všechny akcie společnosti John Lock a.s. v likvidaci, tedy 2 000 kusů akcií o nominální hodnotě ve výši 1 000,- Kč, byly prohlášeny za neplatné.

VPI CZ, v.o.s.