CO4C SE

26. 6. 2023 | Oznámení likvidátora o prohlášení akcií za neplatné

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 02.02.2023 s č. j. 85 Cm 354/2023- 3 bylo rozhodnuto o zrušení společnosti CO4C SE v likvidaci, IČO 06848257, se sídlem Karmelitská 379/18, Praha 1 - Malá Strana, 11800, a zároveň byla nařízena její likvidace. Stejným rozhodnutím byla likvidátorem společnosti CO4C SE v likvidaci jmenována společnost VPI CZ, v.o.s., IČ 030 07 740, se sídlem Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8 – Karlín.

Dne 12.6. 2023 zveřejnil likvidátor opakovanou výzvu všem akcionářům společnosti CO4C SE v likvidaci k předložení a odevzdání jejich listinných akcií této společnosti, jelikož po zveřejnění první výzvy nebyly dosud předloženy a odevzdány veškeré akcie společnosti. Akcionáři byli zároveň poučeni o důsledcích nepředložení akcií, zejména že včas nepředložené akcie budou prohlášeny za neplatné.

Vzhledem k tomu, že ani přes opakovanou výzvu a poučení v ní uvedené nebyly k dnešnímu dni likvidátorovi předloženy ani odevzdány žádné akcie společnosti CO4C SE v likvidaci, oznamuje likvidátor, že všechny akcie společnosti CO4C SE v likvidaci, tedy 100 kusů akcií o nominální hodnotě ve výši 1.200,- €, byly prohlášeny za neplatné.

Dne 23.05.2023

VPI CZ, v.o.s.