ČESKÝ TEXTIL a.s.

26. 6. 2023 | Oznámení likvidátora o prohlášení akcií za neplatné

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 29.03.2023 s č. j. 85 Cm 841/2023- 3 bylo rozhodnuto o zrušení společnosti ČESKÝ TEXTIL a.s. v likvidaci, IČO 25084232, se sídlem Braunerova 563/7, Praha 8 - Libeň, 18000, a zároveň byla nařízena její likvidace. Stejným rozhodnutím byla likvidátorem společnosti ČESKÝ TEXTIL a.s. v likvidaci jmenována společnost VPI CZ, v.o.s., IČ 030 07 740, se sídlem Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8 – Karlín.

Dne 12.6. 2023 zveřejnil likvidátor opakovanou výzvu všem akcionářům společnosti ČESKÝ TEXTIL a.s. v likvidaci k předložení a odevzdání jejich listinných akcií této společnosti, jelikož po zveřejnění první výzvy nebyly dosud předloženy a odevzdány veškeré akcie společnosti. Akcionáři byli zároveň poučeni o důsledcích nepředložení akcií, zejména že včas nepředložené akcie budou prohlášeny za neplatné.

Vzhledem k tomu, že ani přes opakovanou výzvu a poučení v ní uvedené nebyly k dnešnímu dni likvidátorovi předloženy ani odevzdány žádné akcie společnosti ČESKÝ TEXTIL a.s. v likvidaci, oznamuje likvidátor, že všechny akcie společnosti ČESKÝ TEXTIL a.s. v likvidaci, tedy 1 000 kusů akcií o nominální hodnotě ve výši 1.000,- Kč, byly prohlášeny za neplatné.

Dne 23.05.2023

VPI CZ, v.o.s.