MIDONEWAYS a.s.

14. 6. 2021 | Oznámení likvidátora o prohlášení akcií za neplatné

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 26. 11. 2019 s č. j. 85 Cm 2544/2019- 3 bylo rozhodnuto o zrušení společnosti MIDONEWAYS, a.s. v likvidaci, IČO 03550206, se sídlem Na příkopě 393/11, Staré Město, 110 00 Praha 1, a zároveň byla nařízena její likvidace. Stejným rozhodnutí byla likvidátorem společnosti MIDONEWAYS a.s. v likvidaci jmenována společnost VPI CZ, v.o.s., IČ 030 07 740, se sídlem Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8 – Karlín.

Dne 31. 05. 2021 zveřejnil likvidátor opakovanou výzvu všem akcionářům společnosti MIDONEWAYS a.s. v likvidaci k předložení a odevzdání jejich listinných akcií této společnosti. Akcionáři byli zároveň poučeni o důsledcích nepředložení akcií, zejména že včas nepředložené akcie budou prohlášeny za neplatné, nebyly dosud předloženy a odevzdány veškeré akcie společnosti. 

Vzhledem k tomu, že ani přes opakovanou výzvu a poučení v ní uvedené nebyly k dnešnímu dni likvidátorovi předloženy ani odevzdány žádné akcie společnosti MIDONEWAYS a.s. v likvidaci, oznamuje likvidátor, že všechny akcie společnosti MIDONEWAYS a.s. v likvidaci, tedy 20 kusů akcií o nominální hodnotě ve výši 100 000,- Kč, byly prohlášeny za neplatné.