LDV BUILDING INVEST, a.s. . v

27. 2. 2023 | Oznámení likvidátora o prohlášení akcií za neplatné

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 08.08.2022 s č. j. 85 Cm 1936/2022- 3 bylo rozhodnuto o zrušení společnosti LDV BUILDING INVEST, a.s. . v likvidaci, IČO 05062578, se sídlem Bulharská 996/20, Praha 10 - Vršovice, 10100, a zároveň byla nařízena její likvidace. Stejným rozhodnutím byla likvidátorem společnosti LDV BUILDING INVEST, a.s. . v likvidaci jmenována společnost VPI CZ, v.o.s., IČ 030 07 740, se sídlem Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8 – Karlín.

Dne 14.2.2023 zveřejnil likvidátor opakovanou výzvu všem akcionářům společnosti LDV BUILDING INVEST, a.s. . v likvidaci k předložení a odevzdání jejich listinných akcií této společnosti, jelikož po zveřejnění první výzvy nebyly dosud předloženy a odevzdány veškeré akcie společnosti. Akcionáři byli zároveň poučeni o důsledcích nepředložení akcií, zejména že včas nepředložené akcie budou prohlášeny za neplatné.

Vzhledem k tomu, že ani přes opakovanou výzvu a poučení v ní uvedené nebyly k dnešnímu dni likvidátorovi předloženy ani odevzdány žádné akcie společnosti LDV BUILDING INVEST, a.s. . v likvidaci, oznamuje likvidátor, že všechny akcie společnosti LDV BUILDING INVEST, a.s. . v likvidaci, tedy 20 kusů akcií o nominální hodnotě ve výši100 000,- Kč, byly prohlášeny za neplatné.

VPI CZ, v.o.s.