InterSyn Industrial a.s.

14. 6. 2021 | Oznámení likvidátora o prohlášení akcií za neplatné

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 24. 10. 2019 s č. j.  85Cm 2304/2019 - 5 bylo rozhodnuto o zrušení společnosti InterSyn Industrial a.s. v likvidaci, IČO 45277109, se sídlem Praha - Praha 7, Čechova 221/33, okres Praha 7, PSČ 17000, a zároveň byla nařízena její likvidace. Stejným rozhodnutí byla likvidátorem společnosti InterSyn Industrial a.s. v likvidaci jmenována společnost VPI CZ, v.o.s., IČ 030 07 740, se sídlem Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8 – Karlín.

Dne 31. 05. 2021 zveřejnil likvidátor opakovanou výzvu všem akcionářům společnosti InterSyn Industrial a.s. v likvidaci k předložení a odevzdání jejich listinných akcií této společnosti. Akcionáři byli zároveň poučeni o důsledcích nepředložení akcií, zejména že včas nepředložené akcie budou prohlášeny za neplatné, nebyly dosud předloženy a odevzdány veškeré akcie společnosti. 

Vzhledem k tomu, že ani přes opakovanou výzvu a poučení v ní uvedené nebyly k dnešnímu dni likvidátorovi předloženy ani odevzdány žádné akcie společnosti InterSyn Industrial a.s. v likvidaci, oznamuje likvidátor, že všechny akcie společnosti InterSyn Industrial a.s. v likvidaci, tedy 2 kusů akcií o nominální hodnotě ve výši 1 000 000,- Kč, byly prohlášeny za neplatné.