ELS Real a.s.

7. 6. 2021 | První výzva likvidátora k odevzdání akcií

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 2. 2. 2021 s č. j. 85 Cm 381/2021-3 bylo rozhodnuto o zrušení společnosti ELS Real a.s. v likvidaci, IČO 27908771, se sídlem Bělohorská 144/245, Břevnov, 169 00 Praha 6, a zároveň byla nařízena její likvidace. Stejným rozhodnutí byla likvidátorem společnosti ELS Real a.s. v likvidaci jmenována společnost VPI CZ, v.o.s., IČ 030 07 740, se sídlem Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8 – Karlín.

Společnost VPI CZ, v.o.s., jakožto soudem jmenovaný likvidátor společnosti ELS Real a.s. v likvidaci tímto v souladu s ustanovením § 550 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), vyzývá všechny akcionáře společnosti ELS Real a.s. v likvidaci k předložení a odevzdání všech listinných akcií této společnosti. Akcie nechť akcionáři předloží ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne zveřejnění této výzvy na adrese sídla likvidátora VPI CZ, v.o.s., Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8 – Karlín. Pokud nebudou akcie likvidátorovi předloženy, nemůže být vyplacen případný podíl na likvidačním zůstatku společnosti.