Baffin Trade SE

30. 5. 2022 | Oznámení likvidátora o prohlášení akcií za neplatné

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 09. 02. 2021 č. j. 85 Cm 429/2021 bylo rozhodnuto o zrušení společnosti Baffin Trade SE v likvidaci, IČO 05250790, se sídlem Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1, a zároveň byla nařízena její likvidace. Stejným rozhodnutím byla likvidátorem společnosti Baffin Trade SE v likvidaci jmenována společnost VPI CZ, v.o.s., IČ 030 07 740, se sídlem Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8 – Karlín.

Dne 16. 05. 2022 zveřejnil likvidátor opakovanou výzvu všem akcionářům společnosti Baffin Trade SE v likvidaci k předložení a odevzdání jejich listinných akcií této společnosti, jelikož po zveřejnění první výzvy nebyly dosud předloženy a odevzdány veškeré akcie společnosti. Akcionáři byli zároveň poučeni o důsledcích nepředložení akcií, zejména že včas nepředložené akcie budou prohlášeny za neplatné. 

Vzhledem k tomu, že ani přes opakovanou výzvu a poučení v ní uvedené nebyly k dnešnímu dni likvidátorovi předloženy ani odevzdány žádné akcie společnosti Baffin Trade SE v likvidaci, oznamuje likvidátor, že všechny akcie společnosti Baffin Trade SE v likvidaci, tedy 24 kusů akcií o nominální hodnotě ve výši 135 100,- Kč, byly prohlášeny za neplatné.