AVE INVEST, SE

30. 5. 2022 | Oznámení likvidátora o prohlášení akcií za neplatné

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 17. 02. 2021 č. j. 85 Cm 572/2021 bylo rozhodnuto o zrušení společnosti AVE INVEST, SE v likvidaci, IČO 24223522, se sídlem Francouzská 299/98, Vršovice, 101 00 Praha 10, a zároveň byla nařízena její likvidace. Stejným rozhodnutím byla likvidátorem společnosti AVE INVEST, SE v likvidaci jmenována společnost VPI CZ, v.o.s., IČ 030 07 740, se sídlem Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8 – Karlín.

Dne 16. 05. 2022 zveřejnil likvidátor opakovanou výzvu všem akcionářům společnosti AVE INVEST, SE v likvidaci k předložení a odevzdání jejich listinných akcií této společnosti, jelikož po zveřejnění první výzvy nebyly dosud předloženy a odevzdány veškeré akcie společnosti. Akcionáři byli zároveň poučeni o důsledcích nepředložení akcií, zejména že včas nepředložené akcie budou prohlášeny za neplatné. 

Vzhledem k tomu, že ani přes opakovanou výzvu a poučení v ní uvedené nebyly k dnešnímu dni likvidátorovi předloženy ani odevzdány žádné akcie společnosti AVE INVEST, SE v likvidaci, oznamuje likvidátor, že všechny akcie společnosti AVE INVEST, SE v likvidaci, tedy 20 kusů akcií o nominální hodnotě ve výši 151 920,- Kč, byly prohlášeny za neplatné.