Komplexní služby

Činnost zřízené VPI CZ, v.o.s. představuje v rámci vedení insolvenčních řízení úzkou spolupráci s dalšími subjekty s bohatými zkušenosti v oblasti insolvencí. Bude se jednat o subjekty poskytující své služby v oblasti vedení účetnictví velkých podniků, daňové poradenství velkých podniků, s bohatými zkušenostmi v oblasti oceňování podniků a jejich složek a v neposlední řadě subjektů se znalostmi a zkušenosti v oblasti zprostředkování prodejů větších podniků zejména výrobních celků.

Spolupráce se zmíněnými subjekty má letitou oporu v Advokátní kanceláři Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři s.r.o., neboť díky spolupráci s partnerskými subjekty dokázala advokátní kancelář vybudovat komplexní síť služeb pro svoje klienty. Rovněž je kancelář aktivním členem nadnárodního sdružení ABL (Aliance of Business Lawyers) a členem Czech Service International (CSI), aliancí v oblasti daňových, marketingových, pojišťovacích a akvizičních služeb.

VPI CZ, v.o.s. je schopna zajistit, díky historické tradici, zkušenostem a komplexní síti spolupracujících subjektů, rychlé, vysoce profesionální a zákonné provedení insolvenčních řízení s maximální možnou výtěžností pro věřitele. V tomto ohledu je VPI CZ, v.o.s. připravena poskytnout své služby i v oblasti tvorby reorganizačního plánu, tedy v oblasti tvorby základních podmínek pro revitalizaci podnikatelských subjektů formou reorganizace.

Novinky v insolvenci
26.5.2016
VPI CZ v médiích

JUDr. Jan Malý komentuje téma ohledně osobních bankrotů.

více

4.3.2016
VPI CZ v médiích

JUDr. Jan Malý komentuje situaci ohledně českých dlužníků.

více

4.3.2016
VPI CZ v médiích - report

Přinášíme přehled mediálních výstupů, které naše společnost realizovala v měsíci únoru.

více

1.2.2016
VPI CZ v médiích - report

Přinášíme přehled mediálních výstupů, které naše společnost realizovala v měsíci lednu 2016.

více

29.1.2016
VPI CZ v médiích

JUDr. Malý komentuje problematiku podnikání živnostníků.

více

25.1.2016
VPI CZ v médiích

JUDr. Malý komentuje problematiku nízké platební morálky.

více