Profesionalizace insolvenčních správců

Nový insolvenční zákon, účinný od 1.1.2008, si vyžádal další profesionalizaci, nyní již insolvenčních správců, a to především tím, že po uplynutí přechodného období vyžadoval a stále vyžaduje pro výkon insolvenčního správce složení příslušné odborné zkoušky, která svým rozsahem odpovídá zkouškám advokátním či zkouškám daňových poradců. Zkoušky insolvenčních správců se skládají z prověrek znalostí inslovenčního práva, civilního práva, pracovního práva, znalosti účetnictví, daňových předpisů a základů vedení podniku. Zkušebními komisaři jsou zástupci justice, exekutorské komory a komory daňových poradců.

Vedle zkoušky insolvenčního správce a po uplynutí příslušné doby praxe výkonu této funkce, je možné složit i zkoušku insolvenčního správce se zvláštním povolením. Tato funkce opravňuje k výkonu činnosti insolvenčního správce velkých podniků (čistý obrat, dle zvláštního předpisu, nad 50 mil. nebo počet zaměstnanců nad 50), k výkonu činnosti správce při reorganizacích a k výkonu činnosti insolvenčního správce vybraných finančních institucí jakými jsou banky, družstevní záložky, pojišťovny či zajišťovny. Jelikož se v tomto případě jedná o zkoušky velice náročné, absolvuje je jen malé procento uchazečů.

Zkoušku pro insolvenčního správce se zvláštním povolením má tedy díky extrémní náročnosti jen několik insolvečních správců v ČR. Předmětem zkoušky pro insolvenčního správce se zvláštním povolením je odborná detailní znalost předpisů kapitálového trhu se zaměřením na likvidaci a úpadek účastníků kapitálového trhu, rovněž znalost insolventního práva se zaměřením na oblast reorganizace, a znalost hospodaření velkých podniků a jejich kontroly. Zkušebními komisaři jsou zástupci ministerstva spravedlnosti, ČNB, justice a komory insolvenčních správců.

Dceřiná společnost Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.: HJF Insolvenční s.r.o.

S ohledem na dlouhodobou historii v poskytování právních služeb v oblasti insolvence se Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. přizpůsobila výše uvedeným podmínkám a jeden z partnerů advokátní kanceláře, JUDr. Jan Malý, prošel předmětnými zkouškami a stal se osobou oprávněnou vykonávat činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením. Logickým vyústěním dlouholeté tradice bylo založení dceřiné společnosti advokátní kanceláře, společnosti s ručením omezeným HJF Insolvenční. Tato společnost je jedním ze zakládajících společníků VPI CZ, v.o.s. = Vše pro insolvenci.

Novinky v insolvenci
26.5.2016
VPI CZ v médiích

JUDr. Jan Malý komentuje téma ohledně osobních bankrotů.

více

4.3.2016
VPI CZ v médiích

JUDr. Jan Malý komentuje situaci ohledně českých dlužníků.

více

4.3.2016
VPI CZ v médiích - report

Přinášíme přehled mediálních výstupů, které naše společnost realizovala v měsíci únoru.

více

1.2.2016
VPI CZ v médiích - report

Přinášíme přehled mediálních výstupů, které naše společnost realizovala v měsíci lednu 2016.

více

29.1.2016
VPI CZ v médiích

JUDr. Malý komentuje problematiku podnikání živnostníků.

více

25.1.2016
VPI CZ v médiích

JUDr. Malý komentuje problematiku nízké platební morálky.

více