JUDr. Jiří Hartmann

JUDr. Jiří Hartmann je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1987 získal titul doktora práv. Absolvoval stáž ve Velké Británii, Spojených státech amerických a v Austrálii. Od počátku své kariéry se věnuje advokacii a jeho praxe se zaměřuje na obchodní právo, fúze a akvizice, finanční a bankovní právo, úpadkové právo a likvidace.

JUDr. Hartmann je zakládajícím členem Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, založené v roce 1990, která v krátké době po svém vzniku zaujala rozsahem poskytovaných právních služeb významné místo v České republice.

Advokátní kancelář patří dnes, díky odbornosti, počtu advokátů a dalších právních odborníků, na přední místo advokátních služeb na českém trhu. JUDr. Jiří Hartmann k dnešními dni má za sebou více než 25 let advokátní praxe.

JUDr. Jiří Hartmann

Dále je členem Odvolací kárné komise České advokátní komory , prezidentem Czech Servise International a působí i v řadě představenstev a dozorčích rad akciových společností.

Novinky v insolvenci
26.5.2016
VPI CZ v médiích

JUDr. Jan Malý komentuje téma ohledně osobních bankrotů.

více

4.3.2016
VPI CZ v médiích

JUDr. Jan Malý komentuje situaci ohledně českých dlužníků.

více

4.3.2016
VPI CZ v médiích - report

Přinášíme přehled mediálních výstupů, které naše společnost realizovala v měsíci únoru.

více

1.2.2016
VPI CZ v médiích - report

Přinášíme přehled mediálních výstupů, které naše společnost realizovala v měsíci lednu 2016.

více

29.1.2016
VPI CZ v médiích

JUDr. Malý komentuje problematiku podnikání živnostníků.

více

25.1.2016
VPI CZ v médiích

JUDr. Malý komentuje problematiku nízké platební morálky.

více