Historie

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. je tradiční česká kancelář poskytující kvalitní, prakticky orientovanou právní službu významným klientům v soukromé i veřejné sféře. Během dvou desetiletí své existence shromáždila know-how, které je svým rozsahem i kvalitou v českém prostředí unikátní. Právem se advokátní kancelář řadí mezi vedoucí kanceláře v poskytování právních služeb na českém trhu.

Kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. se může pyšnit dlouholetými zkušenostmi v oblasti úpadkového práva. Již od samého počátku historie úpadkového práva se advokáti, Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o., aktivně podíleli na zákonném řešení procesu úpadku malých, středně velkých i velkých společností. Advokátní kancelář má za sebou, zejména prostřednictvím zakládajících členů:  JUDr. Jiřího Hartmanna a JUDr. Milana Jelínka, velké zkušenosti z oblasti správcovství konkurzních podstat.

Mezi nejvýznamnější subjekty, u kterých spravovali či napomáhali spravovat konkurz výše uvedení partneři advokátní kanceláře, lze zařadit:

  1. Chemapol Group, a.s.
  2. Sazka
  3. Východočeská cukerní - konkursní řízení
  4. Junior Centrum, a.s. – Ministerstvo financí - revitalizace podniků ve vlastnictví státu
  5. Likvidace státních podniků

Nikoliv nevýznamnou skutečností v historii výkonu správců konkurzních podstat je i fakt, že veškerá konkurzní řízení, vedená advokáty Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o., byla řízení zákonná bez jakýchkoliv procesních pochybení a především bez jakýchkoliv podezření z nezákonnosti vedení řízení. Tento fakt jasně poukazuje na profesionalitu a dlouholetou zkušenost, kterou advokátní kancelář má v oblasti úpadkového práva.  Díky dlouhé historii správcovství v Advokátní kanceláři Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. bylo automatické, že tuto svoji činnost v oblasti úpadkového práva bude realizovat i po ukončení účinnosti zákona č. 321/1991Sb. (zákon o konkurzu a vyrovnání). 

Novinky v insolvenci
26.5.2016
VPI CZ v médiích

JUDr. Jan Malý komentuje téma ohledně osobních bankrotů.

více

4.3.2016
VPI CZ v médiích

JUDr. Jan Malý komentuje situaci ohledně českých dlužníků.

více

4.3.2016
VPI CZ v médiích - report

Přinášíme přehled mediálních výstupů, které naše společnost realizovala v měsíci únoru.

více

1.2.2016
VPI CZ v médiích - report

Přinášíme přehled mediálních výstupů, které naše společnost realizovala v měsíci lednu 2016.

více

29.1.2016
VPI CZ v médiích

JUDr. Malý komentuje problematiku podnikání živnostníků.

více

25.1.2016
VPI CZ v médiích

JUDr. Malý komentuje problematiku nízké platební morálky.

více